Oferta

.

Na całym etapie współpracy zapewniamy fachowe doradztwo, rzetelność i terminowość.

Zakres usług oferowanych przez firmę „Luxelektryk”
instalacje elektryczne w budynkach:
-mieszkaniowych,
-użyteczności publicznej,
-przemysłowych,
-inwentarskich,

przyłącza elektryczne,
linie kablowe i napowietrzne,
modernizacja, wymiana instalacji elektrycznych,
inteligentny system sterowania (inteligentny dom-automatyka domowa),
pomiary elektryczne odbiorcze i okresowe,
naprawa i konserwacja istniejącej instalacji elektrycznej,
montaż, wymiana osprzętu elektrycznego,
instalacje odgromowe,
instalacje alarmowe, ppoż.,
instalacje domofonowe i wideo-domofonowe,
monitoring cctv i ip.,
połączenia wyrównawcze,
instalacje oświetlenia zewnętrznego,
instalacje RTV i satelitarne,
instalacje bram wjazdowych,
instalacje sieci komputerowych,
usuwanie awarii elektrycznych.